Lang historie
på Helgeland

Nordland Teknikk AS, Mo i Rana, er et uavhengig rådgivende ingeniørfirma i byggeteknikk.
Firmaet har en lang historie her på Helgeland, etablert som personlig eid firma i 1966, som aksjeselskapet Nordland Teknikk AS fra 1981.
Fra 2005 samarbeidet med WSP Norge AS, som har ca. 90 ansatte fordelt på kontorer i Oslo, Vestfold (Revetal), Østfold (Fredrikstad) og Ålesund.

Nordland Teknikk AS har oppdrag for både offentlige og private byggherrer, 
kommuner, fylkeskommune og stat (Statsbygg). 
Videre har vi oppdrag for industrien på Helgeland (Rana, Vefsn/Mosjøen og Alstahaug/Sandnessjøen).

Vårt samarbeid med WSP Norge AS har ført oss til prosjektoppdrag også 
utenfor vårt naturlige nedslagsfelt; f.eks. større boligprosjekter på Østlandet,
hotellprosjekter i Tromsø, osv.


SAMARBEIDSAVTALER:

- Nordland Teknikk samarbeider – fra prosjekt til prosjekt- med flere arkitektfirma.

- Videre har vi samarbeidsavtale med Multiconsult AS, Trondheim.   
Avtalen gjelder i hovedsak for oppdrag av byggeteknisk art (prosjektering og byggeledelse) innen Nordland fylke.
Avtalen innebærer også samarbeid med Ingeniørgruppen AS i Mo i Rana (som er etablert innen Mo Industripark).

- Nordland Teknikk har i dag en rekke rammeavtaler med Nordland Fylkeskommune, eiendomsseksjonen (prosjektering, prosjektadministrasjon/byggeledelse).

Styresammensetning:

- Svenn Tovås – styreleder
(ekstern)

- Siv.ing. Tor Rundhaugen – styremedlem
(teknisk leder i Nordland Teknikk)

- Siv.ing. Håkon Dragsund – styremedlem
(direktør bygg i WSP Norge AS)

- Siv.ing. Antoine Chaboud– styremedlem
(sivilingeniør i Nordland Teknikk)

- Stina Skaalbones– styremedlem
(kontorsekretær i Nordland Teknikk)

- For øvrig møter også daglig leder Lars Erik Drevvatne (Nordland Teknikk) i styret.

EIERSTRUKTUR:

Nordland Teknikk AS er i dag eiet av de ansatte og av firma WSP Norge AS (ca. 32%)