Tjenester

Byggteknisk prosjektering (RIB):

Konstruksjonsteknisk og bygningsfysisk prosjektering.

Utarbeidelse av statiske beregninger, prosjektspesifikasjoner og konstruksjonstegninger for alle typer bygg fra enkle boliger til store næringsbygg og offentlige bygninger som skolebygg, syke-og aldershjem, svømmehaller osv.

Vi har spesiell kompetanse på betongelementbygg.  


Brannteknisk prosjektering (RIBR):

Brannteknisk planlegging.

Utarbeidelse av brannplaner, anbudsmateriell for brannsikring, osv.Prosjektledelse:

Ansvar for organisering og styring av prosjekter, herunder fremdrifts- og økonomistyring.

Etablere systemer og rutiner for kvalitetssikring og kontroll.

Ansvarlig for å etablere HMS-plan for prosjektet. 

Prosjektleder rapporterer direkte til byggherren.


Prosjekteringsledelse:

Ansvar for å lede og koordinere arkitekter og rådgivende ingeniører i prosjekteringsarbeidet. Styring av fremdrift og økonomi i forhold til prosjektets forskjellige faser og aktiviteter.

Byggeledelse:

Ivareta byggherrens forpliktelser under gjennomføringsfasen av prosjektet.

Oppfølging av HMS-rutiner og systemer er
sentrale oppgaver.

Byggeleder utfører kontroll på byggeplassen.

Videre styrer han oppfølging av økonomi, fremdrift
og kvalitet.

Avholder byggemøter, sluttbefaringer og garantibefaringer.


Byggesøknader:

Utfører alle typer byggesøknader, kontakt med offentlige myndigheter osv.

Sentral godkjenning, "søker i tiltaksklasse 3".